GÜRCÜCE ÖĞRENİYORUM


                Gürcistan ’da yer alan üniversitelerin birçoğunda kendilerine yurtdışından gelen öğrencilere zorunlu hazırlık uygulamaları bulunmaktadır. Bu hazırlık programları sayesinde birçok insan hem güzel bir şekilde Gürcüce öğrenmekte hem de ileri de iş hayatlarında bir dil daha kazanmaktadır. Ayrıca üniversiteler de hazırlık programları çerçevesinde verilen Gürcüce öğreniyorumprogramları ile birlikte bir sene içerisinde Gürcü dilini Gürcistan’da yaşayacak kadar dil öğrenmektedir. Dışarıda konuşulan dil ile ortalama aynı seviye de dil eğitimi veren üniversitehazırlık eğitim programları çerçevesinde öğrenciler bir senelerini sadece dil öğrenmeye harcamaktadır.


           Birçok öğrenci Gürcistan’a okumak için geldiklerinde en çok zorlandıkları konu Gürcüce dilidir. Bunun en büyük sebebi ise genel anlamda Gürcücenin zor bir dil olmasıdır. Yazı dilinde Latin alfabesini değil kendi alfabesi kullanması bu konuda Gürcüce öğrenmek isteyenleri zor duruma sokmaktadır. Özellikle Türkiye’den Gürcistan’a gelen öğrenciler bu konuda çok zorlanmaktadır. Yukarıda da Latin alfabesi ile Gürcü alfabesi karşılaştırılmaktadır ve bu iki dil arasında ne kadar büyük bir ayrım olduğu gözlenmektedir. Ancak bu Gürcistan’a okumak için gelenlerin gözünü korkutmamaktadır. Çünkü hem halkın içinde sürekli olmaları hem de okudukları üniversitelerde Gürcücenin Gürcüce öğreniyorum programları ile eğitimi almaları bu dili öğrenmede kolaylaştırıcı unsurlar arasında bulunmaktadır. Bu programlar çerçevesinde eğitim yılları da beş yıla çıkmakta ve her öğrenci Gürcüce dilini öğrenmektedir. Bunun en büyük sebebi ise eğitim dilinin Gürcüce olmasında kaynaklanmaktadır.                Özellikle okulda aldıkları Gürcüce öğreniyorum programları dışında bu konuda uygun eğitimi veren özel ve devlet kuruluşlarında da çok uygun fiyatlara Gürcüce öğrenme şansları bulunmaktadır. Tüm avantajlarının yanında Gürcistan ’da Gürcüce dili çok büyük bir sıkıntı teşkil etmemektedir. Aslında bu zorunluk durum >Gürcüce öğrenmeyi teşvik ettiği gibi öğrencilerin okullarını bitirdiklerinde bir dil daha bilmelerini de sağlamaktadır.

       Gürcüce dili alfabesindeki harfler nedeni ile iyi bir yazı stilini de gerektirmektedir. Bu özelliği ile de Gürcüce öğreniyorumprogramları ile aynı zamanda öğrenciler güzel yazı yazmayı da öğrenmektedir. Üstelik bilgisayar gibi son teknoloji aygıtlar ile Gürcüce dilini öğrenmektedir.